traute räume - poznan
familiar spaces - poznan
outdoor projection
by klaus w. eisenlohr


exhibition view

FWD  Click here for Flash documentation (stream for broadband 4 MB)
FWD  More images from the exhibition. (html)


Exhibition "out - or" at Czartoria, Poznan. July 2006.


Czartoria is a small district directly to the west of Poznan's old town square. The area is surrounded by a greenbelt and situated between Garbary and the River Varta.
 

   

© Klaus W. Eisenlohr 2003

   

Online slide projection using Quicktime 1024 x 414 px, and sound file. The images are being intersected with quotes about public space. Following are the quotes in English and Polish as they appear on the screen:

   

Skoro nasze poczucie rzeczywistości całkowicie zależne jest od istnienia zjawisk, a przez to od przestrzeni publicznej, w której z ciemności bezpiecznej kryjówki może się coś ujawnić, to sama poświata, która prowizorycznie rozjaśnia nasze prywatne życie, swoją moc zawdzięcza oślepiającemu, bezlitosnemu światłu, które promieniuje ze sfery publicznej.

Refrain: "Are you Urban Internationals? - phantastic? - romantic? - (Yes you are!)" (Giant Robots)

„Kto zostaje w domu, ma dostęp do wszystkich informacji kulturalnych, a kto dom opuści, naraża się na niebezpieczeństwo utraty wiadomości. Nazywamy to rewolucją w komunikacji... Politykę, plac we wsi, miasto i a fortiori świątynię, przynajmniej z zasady możemy uznać za przestarzałe.” (Vilém Flusser 1991)

"How we define public space is intimately connected with ideas about what it means to be human, the nature of society, and the kind of political community we want." (Rosalyn Deutsche, Agoraphobia 1996)

„Z wielu powodów jednostka reaguje na zaproszenie do kontaktu wzrokowego. W zasadzie sama sobie jest winna, ponieważ taka komunikacja często służy jej własnym interesom...” (Erving Goffman, 1971)

" … Social space is produced and structured by conflicts. With this recognition, a democratic spatial politics begins." (Rosalyn Deutsche, Evictions 1996)

„Człowiek nie zajmuje się tylko dotrzymaniem zasadniczej umowy w sprawie komunikacji lecz rozwija nadzieje, obawy i przeprowadza akcje, które o ile nie łamią reguł, to je naginają“. (Erving Goffman, 1971)

„Zanikanie przestrzeni publicznej jest efektem typowego, jednoosobowego doświadczenia, które jest równie fałszywe jak domniemana, szczególna zawartość żelaza w szpinaku, wynikająca z błędu w druku pojedynczej rozprawy.” (Oliver Kuklinski 2004)

„Miasto angażuje się w kształtowanie publicznych placów, ponieważ już dawno zaniechało planowania: przynajmniej tu, przy placach i ulicach mamy (miasto) do czynienia z wzniosłością planowania.” (anomim 2004)

"Humans still put an overwhelming premium on face-to-face contact. Telephones, fax machines, electronic mail, and video conferencing share a problem: they do not produce intense human relationships. … 'Trust' is hard to build over a wire. Edge Cities prove that a market thrives for bringing people together physically." (Joel Garreau, Edge City, 1991)

„Place miejskie są miejscami uspołeczniającymi, w których dzieci nabierają zaufania do otoczenia, młodzież postrzegana jest jako indywidualność, a dorośli uczą się otwartości i tolaracji dla tego co obce. -... prawdziwe życie zamiast sztucznie wytwarzanych obrazów.” (Urząd Planowania Miasta, Stolica Landu Hannover, 2002)